Adembescherming

Ademhalingsbescherming levert geld op!

Het is bewezen dat een effectieve ademhalingsbescherming zorgt voor een hogere arbeidsproductiviteit en minder fouten in het productieproces , dit doordat medewerkers zich energieker voelen. Bovendien kan het huidige ziekteverzuim, maar vooral ook de kans op toekomstig ziekteverzuim dankzij een goede bescherming drastisch worden verminderd. Een onbeschermende lasser ademt, bij de wettelijke toegestane concentratie lasrook van 3,5 mg/m³ lucht, elk jaar nog altijd zo’n 8 gram aan deeltjes in.* Met de juiste persoonlijke adembescherming kan het aantal ingeademde stofdeeltjes tot een minimum worden beperkt. Voordat een keuze voor de juiste ademhalingsbescherming gemaakt kan worden dient men zich eerst af te vragen tegen welke stoffen, gassen en/of dampen bescherming nodig is. Onderstaande tabel geeft een leidraad bij de keuze naar adembescherming tijdens het lassen, de informatie in de tabel is afkomstig van 3M Nederland.
Home | Adembescherming