Lascare

Nieuws


Lascare

Lascare partner van CareleC

Aangemaakt op: Mon Sep 16 22:06:57 2013
Gewijzigd op: Mon Sep 16 22:19:47 2013


Bent u al voorbereid?
Hybride auto’s en de EV’s gaan een aanzienlijke plaats innemen in de toekomst van de schadeherstelwereld. De cijfers vertellen ons dat het aantal in de komende jaren ontzettend zal gaan toenemen. Juist voor de schadeherstel-bedrijven betekent dit een verandering van werkplaats-inrichting, werkzaamheden, gereedschap en kennis. 

Dit lijkt een verandering met een beperking voor de schadeherstelbedrijven. Maar juist nu moet hierop worden ingesprongen en moet dit als een kans worden gezien. Door op tijd te reageren op deze verandering kunt u uw klanten en opdrachtgevers laten zien dat u voorbereid bent om veilig te kunnen werken aan hybride of EV voertuigen. 

Is uw bedrijf al klaar voor de nieuwe norm NEN 9140?

Voor het veilig werken aan elektrische voertuigen is speciaal gereedschap nodig. Lascare heeft hiervoor het CareleC gereedschap in haar programma opgenomen. De voorschriften om ook niet-elektrotechnici veilig te laten werken, worden vastgelegd in de nieuwe branchenorm NEN 9140. Deze norm is specifiek toegesneden voor het werken aan hybride voertuigen in de automotive sector.